GUDDIS ALBUM
Et tidsbillede, baseret på et prospektkortalbum fra 1900-tallet
PLAYSCHOOL
- om dansk pædagogik i indisk skole
FRELLOS PENSEL
Et portræt af maleren Otto Frello og hans billeder.
GIV BARNET
EN FREMTID

- om liv og arbejde i kvindehjemmet Lebanon
JESUS' POWER
IS SUPERPOWÉR

- om pigerne på Siloam kostskole.